פרחים לרקום

לאחרונה יוצא לי, מידי שבוע להדריך נשים (ואפילו גברים אחדים, ממש) בסדנאות רקמה שונות, שבמרכזן תכים מעולם…